Portfolio Fix13

Folia Orthica symposia

Bron: Stichting Educatie Atrium Innovations / Atrium Innovations NL

24 jaar lang heb ik de eindverantwoordelijkheid gehad over het jaarlijkse wetenschappelijke Folia Orthica-symposium. Symposia met als doel om de uitwisseling van recente wetenschappelijke kennis, vernieuwende inzichten en praktijkervaring over voeding in relatie tot gezondheid mogelijk te maken. Rondom interessante thema’s in voeding en gezondheid ontwikkelde ik samen met het scientific team en een symposiumcommissie een inspirerend programma voor 400-600 gezondheidsprofessionals. Voorbeelden van thema’s zijn: Chronisch medicijngebruik en Voedselovergevoeligheid. Bij deze symposia met een informatief karakter lag mijn uitdaging in het op zorgvuldige wijze combineren van visies en ervaringen vanuit verschillende disciplines.  Het is daarbij belangrijk om met respect de verbinding te maken tussen deze experts teneinde gezondheidsprofessionals bewust te maken van de vele mogelijkheden van leefstijl bij gezondheid en ziekte.