Portfolio Fix13

Stichting Eten & Welzijn
Tutorschap lerend netwerk ‘Smaak’ en ‘Samenwerking facilitair en zorg’

Stichting Eten & WelzijnStichting Eten+Welzijn helpt zorgorganisaties om hun beleid op ‘eten en welzijn’ duurzaam, gezond, mensgericht en smakelijk vorm te geven. Als stichting Eten+Welzijn vervullen we een adviserende, verbindende, lerende en activerende rol. We coördineren projecten, programma’s en lerende netwerken rondom eten. Als tutor van het lerende netwerk ‘Smaak op de kaart’ hebben koks en adviseurs voeding van kleine en grote zorginstellingen het afgelopen jaar mooie stappen gemaakt rondom smaak. Een pilot bij kankerpatiënten, het uitwisselen van receptuur van vloeibare producten en een plan voor een smaaklab zijn mooie voorbeelden van ervaringen van de deelnemers.
Als tutor heb ik veel energie gekregen van de inspiratie en het enthousiasme van de deelnemers tijdens de bijeenkomsten in de verschillende zorginstellingen.
26 september is de kick-off geweest van een nieuwe serie lerende netwerkbijeenkomsten.

De zorg is er immers om de samenleving gezond te maken en te houden. Goede voeding is daarbij de hoeksteen van gezondheid, vitaliteit en welzijn. Wij werken aan de juiste balans tussen genot, gemak, betaalbaarheid, gezondheid en duurzaamheid rondom eten.
Wij wachten niet tot iedereen er klaar voor is, maar komen al in actie. Als adviseur, regisseur of trekker richten wij ons op een integrale aanpak en een doelgroep- en mensgerichte werkwijze.
Stichting Eten+Welzijn is er voor professionals en bestuurders en we werken samen met patiëntorganisaties en experts.

Logo Eten & Welzijn