Waarom Ivonne Pappot?

Waar sta ik voor?

Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor leefstijl en vooral voeding en beweging. We voeden ons allemaal iedere dag, maar we zijn ons vaak niet bewust dat we met kleine aanpassingen in onze voeding al belangrijke gezondheidswinst kunnen behalen. 

Het is ook tijd voor een nieuwe kijk op gezondheid, ofwel positieve gezondheid. Waarbij gezondheid niet alleen de afwezigheid van ziekte is, maar het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zelf de regie voeren. Waarbij we bij gezondheid en ziekte niet focussen op 1 orgaan of lichaamssysteem, maar dat we naar het totale systeem van het lichaam kijken. Het gaat dan niet alleen om oorzaak en gevolg, maar het gaat om het leggen van verbanden en patronen ofwel het denken en handelen vanuit de samenhang.

En daarbij is ook voeding en leefstijl aan de orde. Het is nodig om gezondheidsprofessionals mee te (laten) nemen in de wetenschappelijke en praktische actualiteit van voeding en leefstijl in relatie tot gezondheid. Educatie waarbij het verbinden van informatie en mensen centraal staat. Het is mijn oprechte missie om professionele educatie te faciliteren op dit actuele vakgebied van leefstijl, voeding en beweging. Aan de slag dus; we gaan het fixen!

Ivonne staat voor:

  • Meer dan 30  jaar ervaring
  • Professioneel en vakkundig netwerk in de wetenschap en de praktijk
  • Brede vakkennis als dietist
  • Vermogen tot ontwikkelen en uitrollen van een brede visie en strategie
  • Betrokkenheid, open visie en oprechte belangstelling
  • Kwaliteit in het verbinden, inspireren en bruggen bouwen

Wat is positieve gezondheid?

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Vol inspiratie en energie een nieuwe weg in

Na ruim 25 jaar werken heb ik ervoor gekozen om een stuk van de camino te lopen, op weg naar Santiago de Compostella.
In drie weken heb ik dagelijks urenlang gelopen door een onbeschrijflijk mooie natuur,
als pelgrim met m’n rugzak op van dorp naar dorp of stad.


26 jaar ervaring

In 1987 ben ik in Amsterdam afgestudeerd in diëtetiek/voedingskunde, waarbij ik tijdens mijn stage bij de GGD al gelijk enthousiast werd voor voorlichting en educatie. En mede door de gezellige kooklessen en vriendenkookclubjes werd voeding meer en meer m’n passie. Naast  het up-to-date houden van mijn voedingskennis en mijn werk heb ik vele marketing- en communicatietrainingen gedaan, zodat ik steeds beter thuis raakte in het zo goed mogelijk op de kaart te zetten van voeding, leefstijl en gezondheid.

Veel ervaring op het gebied van educatie heb ik opgedaan als Manager Educatie bij Atrium Innovations – voorheen Orthica bv -, waarbij ik ruim 26 jaar gewerkt heb aan een uitgebreid educatieprogramma en leiding gaf aan het scientific team.

We hebben een onafhankelijk professioneel programma ontwikkeld en presenteerden daarnaast veel merkenactiviteiten als webinars, workshops, trainingen, etc. De meer dan 25 symposia, de coördinatie van een postHBO-opleiding Voeding en Gezondheid en het vaktijdschrift Voedingswaarde waren vooral activiteiten die mij op het lijf geschreven waren (zie portfolio).

Het was altijd al mijn uitdaging om mensen en/of organisaties met elkaar te verbinden en anderen te inspireren, vanuit een respectvolle benadering, open visie en oprechte belangstelling. Men kenmerkt mij vooral als organisatietalent en bruggenbouwer.