Portfolio

Folia Orthica symposia

24 jaar lang heb ik de eindverantwoordelijkheid gehad over het jaarlijkse wetenschappelijke Folia Orthica-symposium. Symposia met als doel om de uitwisseling van recente wetenschappelijke kennis, vernieuwende inzichten en praktijkervaring over voeding in relatie tot gezondheid mogelijk te maken. Rondom interessante thema’s in voeding en gezondheid ontwikkelde ik samen met het scientific team en een symposiumcommissie een inspirerend programma voor 400-600 gezondheidsprofessionals. Voorbeelden van thema’s zijn: Chronisch medicijngebruik en Voedselovergevoeligheid. Bij deze symposia met een informatief karakter lag mijn uitdaging in het op zorgvuldige wijze combineren van visies en ervaringen vanuit verschillende disciplines.  Het is daarbij belangrijk om met respect de verbinding te maken tussen deze experts teneinde gezondheidsprofessionals bewust te maken van de vele mogelijkheden van leefstijl bij gezondheid en ziekte.

Bron: Stichting Educatie Atrium Innovations / Atrium Innovations NL

Voedingsmagazine

Vanuit het samengaan van twee bestaande vaktijdschriften heb ik in 2013 als bladmanager het vakmagazine Voedingswaarde gepositioneerd als een magazine met actuele en objectieve vakinformatie op het gebied van gezondheid, voeding en suppletie. Een vaktijdschrift dat zich als volgt heeft gekenmerkt: vernieuwend, inspirerend, diepgaand, praktisch en onderhoudend in een mix van wetenschap en praktijk. Dit vakmagazine was een belangrijke informatiebron voor een grote groep gezondheidsprofessionals met interesse in de mogelijkheden van voeding en gezondheid. Helaas werd besloten in 2015 te stoppen met de gedrukte uitgave. Ik heb ervaring met alles wat er bij het productieproces komt kijken om tot een tijdschrift te komen; communicatie, redactieplanning en -vergadering, zoeken en briefing en begeleiding auteurs, het begeleiden van het opmaakproces en de hoofd- als eindredactie.

Opleiding in voeding en gezondheid

Ik heb als opleidingscoördinator gewerkt aan het professionaliseren van een geaccrediteerde HBO-specialisatie voor (para)medici. Als belangrijke schakel tussen de docenten en de studenten ik heb samen met de onderwijscommissie het curriculum van de opleiding vorm gegeven, waarbij een docententeam neergezet is van ervaren en deskundige gezondheidsprofessionals uit verschillende vakgebieden. In deze opleiding wordt vooral aandacht gegeven aan de systematische benadering van gezondheid door zoveel mogelijk gebruik te maken van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Het doel van de opleiding is om de afgestudeerden een eigen praktijk te laten beginnen of de opgedane kennis te integreren in bestaande werkzaamheden als gezondheidsprofessional.

Bron: Stichting Educatie Atrium Innovations / Atrium Innovations NL