Vanuit Happy Motion werken we in samenwerking met de Voedselbanken aan het project ER IS GENOEG. Met dit project willen we de verborgen armoede te lijf gaan. De schaamte wegnemen door erover te praten, het isolement doorbreken en de zelfredzaamheid van mensen vergroten.

Daarnaast willen we meer aandacht voor armoede en honger in ons land en de ingrijpende gevolgen daarvan voor gezondheid en welzijn.

Meer bewustzijn moet leiden tot minder voedselverspilling, bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen en meer lokale initiatieven om arme mensen te bereiken en te betrekken. Want honger is echt niet nodig – er is voedsel genoeg.

Het project bestaat uit een documentaire, een congres en een impactprogramma.
Nadere info is te vinden op de website.