Wij kijken terug op een geslaagde eerste NVVL online inspiratiesessie over gezond eetgedrag op 1 juli. Gezond eetgedrag bleek een interessant, maar complex onderwerp. Felix Uhl benadrukte dat we per dag gemiddeld maar liefst 226 beslissingen over eten nemen en dat dit voor 95% onbewust gebeurt. Ellen van Kleef schetste aan de hand van het MOA-model dat gedragsverandering afhangt van: het willen, kunnen én van je omgeving. Christine Grit, als vertegenwoordiger van de industrie/FNLI ging in op productherformulering. Zij legde uit dat met marketingafspraken kleine stapjes worden gemaakt, dat de omgeving ook meespeelt en de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de mensen zelf ligt. Op die eigen verantwoordelijkheid ging Yneke Kootstra verder in. We stigmatiseren allemaal, maar de uitdaging zit er voor food-experts in om op een andere manier het gesprek aan te gaan en samen aan een oplossing te werken. 23 september is er weer een online inspiratiesessie. Nadere info volgt!