Gezonde en duurzame voeding als het ‘nieuwe normaal’ in de zorg. Met die ambitie starten verschillende organisaties binnenkort initiatieven voor chefs, managers en bestuurders in de zorg.

Pact voor de Ouderenzorg
Eerder dit jaar bleek tijdens de bijeenkomst ‘Pact voor de Ouderenzorg: Aandacht voor voeding’ een groot animo bij verpleeghuisorganisaties om hun voedingsaanbod te verbeteren. Vanuit het Pact voor de Ouderenzorg wil het ministerie van VWS partijen met ambitie verbinden. Met het initiatief van de actieleernetwerken ‘Voeding in de Zorg’stimuleert het ministerie de stap van goede ideeën naar de praktijk. De thema’s van deze netwerken, met de stichting Eten+Welzijn als regievoerder, zijn: ‘Smakelijk eten voor complexe doelgroep’, ‘Verpleeghuis met hart voor de wijk’ en ‘Maaltijdorganisatie binnen woongroepen’.

Green Deal Duurzame Zorg
Stichting Eten+Welzijn en Platform Patiënt en Voedingstarten in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg het programma ‘Verduurzaming voedings- en voedselbeleid’.Het programma vergroot de kennis over de gezondheids- en milieu-effecten en zorgt ervoor dat gezonde en duurzame voeding de norm wordt. Drie activiteiten staan centraal: het organiseren van jaarlijkse regionale duurzaamheidstafels voor zorgbestuurders, het opstarten van lerende netwerken tussen managers, cliënten en experts, en het uitgeven van verhaallijnen waarbij (cliënt)ervaring, kennis en toepassing in beeld worden gebracht.

Nieuwe lerende netwerken
In navolging van drie succesvolle lerende netwerken gedurende het afgelopen jaar, start Eten+Welzijn op 26 september 2019 nieuwe lerende netwerken. Zorgprofessionals leren en werken hierin met elkaar rondom een specifiek thema. Ze komen in contact met de praktijk en gaan het gesprek aan met cliënten, patiënten en experts. Thema’s zijn onder andere ‘Integraal proces en bekostiging van het voedingsproces’, ‘Arbeidsproblematiek’ en ‘Verbinding zorg en facilitair in relatie tot eten en welzijn’.

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met Rudi Crabbé (Eten+Welzijn) via 06-22188015 / rudi@etenwelzijn.nl