Met ER IS GENOEG, een project van Happy Motion, willen we de verborgen armoede te lijf gaan. De schaamte wegnemen door erover te praten, het isolement doorbreken en de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Schaamte houdt mensen weg van voedselbanken, gaarkeukens en andere diensten om de armoede te verzachten. En dat zorgt voor stress, sociaal isolement en verminderde gezondheid.

En toch is er genoeg hulp op gebied van voedsel, schulden, gezondheid, ontmoeting en stress. Er zijn genoeg ervaringsdeskundigen, wijkinitiatieven en apps voor preventie van schulden. Het is echter de kunst dit allemaal te verbinden en op maat oplossingen met elkaar in gang te zetten.

Dat is het doel van ER IS GENOEG. Maar ook om meer arme mensen, ook diegenen die niet in beeld zijn, te bereiken en te betrekken.

https://erisgenoeg.nl