Deelnemers lerende netwerk Maatwerk in maaltijden aan de slag met smaak

 

Een pilot met smaaktesten bij kankerpatiënten in ziekenhuis Isala, het smaakpaspoort, het opzetten van een smaaklab en het proeven van gemalen koekjes. Het zijn slechts een aantal van de thema’s die ter tafel kwamen tijdens de derde bijeenkomst van het lerende netwerk ‘Maatwerk in maaltijden’ van Stichting Eten+Welzijn op 20 februari jl in VUMC. Tijdens deze bijeenkomst zijn we ook ingegaan op hoe je het verschil kunt maken in de kwaliteit van het eten en hoe je de patiënt of cliënt hierbij kunt betrekken. Uitdaging hierbij is nogal eens om alle partijen te betrekken in de totstandkoming van een nieuwe koers van het voedingsconcept als geheel. Onder voorzitterschap van Ivonne Pappot, vanuit Stichting Eten+Welzijn, en Gerda Bovenmars, adviseur Voeding bij ziekenhuis Isala, hebben de deelnemers van zowel kleine als grote zorginstellingen elkaar wederom geïnspireerd en hun kennis en ervaring gedeeld. Iedereen geeft aan eraan toe te zijn om weer een volgende stap te kunnen zetten in smaaksturing, waarbij duidelijk is dat er nog heel veel te winnen is voor en met de patiënten en clienten. Een rondleiding in de grote keuken van VUMC, de gastvrijheid en de zeer smaakvolle lunch maakte deze bijeenkomst in VUMC compleet.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 17 april bij Pantein in Boxmeer en wie weet op termijn een congres over smaaksturing, want daar is behoefte aan; het is van belang ook op grotere schaal aandacht aan smaaksturing in de zorg te geven!